Analiza finansowa

 

 • analiza wstępna
 • analiza struktury i dynamiki bilansu
 • pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat
 • analiza rachunku przepływów pieniężnych
 • analiza kapitału pracującego
 • złota i srebrna reguła bilansowa
 • dźwignia finansowa
 • analiza wskaźnikowa
 • analiza rentowności
 • analiza płynności finansowej
 • analiza sprawności działania (obrotowości, rotacji)
 • analiza zadłużenia
 • analiza wskaźników rynku kapitałowego dla spółek giełdowych
 • wybrane metody wyceny przedsiębiorstw (metody dochodowe, majątkowe i porównawcze)
 • piramida Du Ponta
 • analiza dyskryminacyjna (upadłości) ? model Altmana, model J. Gajdki i D. Stosa, model A. Hołdy
 • metody niefinansowe np. analiza SWOT

 

 

 

 

2019  My Joomla   globbers joomla templates