Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
ADALEX-ANZA Anna Zawadzka, 80-465 Gdańsk, ul. Franciszka Hynka 18/201

Godnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz w związku z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest ADALEX-ANZA Anna Zawadzka, 98-100 Ostrów, ul. Rogaczewska 9

2) Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kierować do ADALEX-ANZA Anna Zawadzka pod numerem telefonów 606 337 849, 660 347 913 lub za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym np. sądom lub organom ścigania, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Odbiorcami niektórych danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) prawo do żądania ograniczenia zakresu przetwarzanych danych osobowych;
e) prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych;

6. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w ADALEX-ANZA Anna Zawadzka, 98-100 Ostrów, ul. Rogaczewska 9przysługuje Ci prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa lub konieczność wystawienia faktury czy innego dokumentu.

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia trwania umowy, a następnie niektóre z nich będą archiwizowane przez okres pięciu lat w celu ewentualnej kontroli organów finansowych.

2024  Korepetycje online finanse i rachunkowość   globbers joomla templates