Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Portfel inwestycyjny

 Analiza finansowa | Rachunkowość | Matematyka finansowa
Portfel inwestycyjny |  Rachunek kosztów
 | Finanse przedsiębiorstw

 

 • portfele obligacji: cena czysta, cena brudna, YTM, duracja, duration zmodyfikowane, obligacje zero kuponowe, obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu
 • strategie inwestowania w obligacje: dopasowanie przepływów pieniężnych (Cash flow matching), Immunizacja
 • model CAPM
 • model wyceny arbitrażowej APT
 • ocena jakości zarządzaia portfelem (M2, IR)
 • Metoda MNK, covariancja i korelacja stóp zwrotu
 • miary efektywności (wskaźniki: Sharpe?a, Treynora, Jensena)
 • oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji i metody jej wyznaczania,
 • ryzyko inwestycyjne na rynku kapitałowym i sposoby jego pomiaru
 • miary zmienności pozycyjne (rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności pozycyjny) i klasyczne (odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, wariancja, klasyczny współczynnik zmienności)
 • miary wrażliwości (współczynnik beta)
 • miary zagrożenia (semiwariancja, semiodchylenie standardowe, poziom bezpieczeństwa)
 • teoria portfela wielu spółek, teoria portfela dwóch spółek
 • linia rynku kapitałowego CML
 • linia rynku papierów wartościowych SML
 • portfel z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka
 • portfel o minimalnym ryzyku
 • Teoria portfelowa Markowitza
 • krótka sprzedaż
 • wycena opcji (model Blacka-Scholesa)
 • budowanie optymalnego portfela inwestycyjnego w Excelu z wykorzystaniem narzędzia Solver

 

>>>Wstecz

2024  Korepetycje online finanse i rachunkowość   globbers joomla templates